Dom Świętego Marcina

Dom św. Marcina de Porres w Fastowie

Dom św. Marcina de Porres powstał jesienią 2006 roku przy Kościele ojców Dominikanów, jedynym katolickim kościele w Fastowie. Założycielem Domu i jego kierownikiem jest dominikanin ojciec Misza Romaniv. Zadanie placówki to niesienie pomocy dzieciom ulicy. Podopieczni Domu, jest ich mniej więcej około trzydzieścioro, pochodzą z ubogich, często wielodzietnych rodzin, które z różnych względów (bieda, alkoholizm, życiowa niezaradność, konieczność pracy z dala od miejsca zamieszkania) nie radzą sobie z opieką nad nimi. Dzieci otrzymują tu ciepły posiłek, ubrania, odrabiają lekcje, bawią się, korzystają z kąpieli. W wyjątkowych sytuacjach mogą spędzić noc w dwóch niewielkich sypialniach. Celebrowane też urodziny podopiecznych Domu. Ważnym zadaniem jest angażowanie dzieci w domowe obowiązki: sprzątanie czy pomoc w przygotowywaniu posiłków. Od 2008 roku Dom prowadzi również kuchnię dla ubogich, z której korzysta kilkanaście, najczęściej starszych, osób. Kilka razy w roku Dom św. Marcina oraganizuje festyny dla dzieci z Fastowa i charytatywne koncerty. Z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy wydawane posiłki dla bezdomnych i paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych. Opiekę nad dziećmi sprawują cztery wychowaczynie, dwie osoby prowadzą kuchnię dla ubogich, oprócz tego w pracę Domu zaangażowanych jest kilkoro wolontariuszy. Od 2010 latem w ramach akcji Podaruj Wakacje w Domu pracują wolontariusze z Polski, dzięki czemu stali opiekunowie mogą odpocząć. Dom św. Marcina de Porres utrzymuje się wyłącznie z ofiar darczyńców. Mógłby nieść pomoc znacznie wiekszej liczbie dzieci, gdyby nie ograniczone środki finansowe i skromna baza materialna. Ostatnio pojawiła się nadzieja na jej poprawę. Dzięki darczyńcom stary budynek został rozebrany, w jego miejscu powstaje nowy: większy i nowocześniejszy.