Projekty charytatywne

Dom Świętego Marcina de Porres w Fastowie co roku organizuje Wigilię dla swoich podopiecznych, podczas której gromadzi się przy stole prawie 90 osóbdzieci ulicy wraz ze swoimi rodzicami. Przygotowywany jest także poczęstunek dla bezdomnych zamieszkujących dworzec kolejowy oraz szałasy postawione na terenie miejskiego wysypiska śmieci. Jest to  około 70 osób , w tym także dzieci. Pomoc zostaje skierowana również do  ubogich rodzin wielodzietnychprzygotowywane dla nich paczki z żywnością. Trafiają one do 20 - 50 rodzin mających czwórkę i więcej dzieci. Jednakże potrzeby miasta znacznie większe. Dom Św. Marcina nie jest w stanie im sprostać, a potrzebujący otrzymują w prezencie przede wszystkim najbardziej podstawowe produkty: mąkę, kaszę i cukier. Dlatego chcemy wspierać Dom Św. Marcina w ich  działaniach wigilijnych. Do tej pory zorganizowaliśmy dwie udane akcje charytatywne.

Trzy miary mąki 2009

„Trzy miary mąki” była pierwszą z nich. Przeprowadzona w dniach od 6 do 30 grudnia 2009 roku akcja miała na celu była zbiórkę i następnie transport darów dla Fastowa. Nasza Fundacja zajęła się przede wszystkim uzyskiwaniem środków czystości oraz żywności trwałej. Jednocześnie, w ramach akcji, zorganizowana została zbiórka darów i pieniędzy w innych instytucjach. Efekty były wyjątkowo zadowalające.

W efekcie akcji „Trzy miary mąki” do Fastowa zawieźliśmy:

- 72. paczki z darami zebranymi w czasie zbiórki na krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie (ich wartość wynosiła 8326,17 zł)

- 20 paczek świątecznych zawierających żywność i środki czystości, które przekazanae zostały przez holenderską Fundację Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen (o wartości ok. 2000 zł)

- 2 pudła lekarstw zebranych jesienią przez studentów o wartości 2000 zł

- podręczniki do katechezy zakupione z funduszy na pomoce edukacyjne, zebranych w Niedzielę Misyjną na krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie (wartość ok. 400 zł)

- 34 sztuki nowych spodni młodzieżowych o wartości ok. 2500 zł

- przybory szkolne, zebrane podczas ślubu osób zaprzyjaźnionych z Fastowem o wartości 1258 zł

- przybory szkolne ze zbiórki w szkole „Scherzo” o wartości 2247 zł

- sprzęt agd: robota kuchennego, frytkownicę i olej, czajnik elektryczny, zestaw ręczników, radiomagnetofon i gry, które zostały zakupione z funduszy zebranych przez pracowników krakowskiego oddziału firmy Autodesk (wartość ok. 2000zł)

- zimowa odzież używana, pochodząca z poprzednich zbiórek na terenie klasztoru oraz wśród przyjaciół Fundacji oraz śpiwór i dwa koce.

Dodatkowo Domowi Św. Marcina zostały przekazane fundusze: 750 zł, 50 koron duńskich, 100 euro i 5 funtów co łącznie dało kwotę 1209 zł 78 gr. Pieniądze zostały zebrane w szkole „Scherzo” z przeznaczeniem na zakup pralki dla Domu Św. Marcina.

Pieniądze na transport pochodziły między innymi ze zbiórki przeprowadzonej podczas Mikołajkowego Charytatywnego Koncertu Imieninowego w restauracji „Chimera”, który został zorganizowany przez Mikołaja Białko – udało się zebrać 2266,11 zł. 700 zł udało uzbieraliśmy podczas kiermaszu świątecznego na Uniwersytecie Rolniczym, który zorganizował Tomasz Wierzbicki. Prywatni darczyńcy wsparli nas w sumie kwotą 900 zł.

29 grudnia 2009 dary dotarły do Fastowa. W transporcie uczestniczyło 11 wolontariuszy i trzech kierowców jadących dwoma samochodami: busem osobowym i bagażowym. Wśród wolontariuszy towarzyszących transportowi był przedstawiciel zarządu, tłumacz i fotograf.

Ponieważ akcja „Trzy miary mąki” była ogromnym wsparciem dla Domu Św. Marcina, zdecydowaliśmy się rok później ponownie wesprzeć potrzebujących w Fastowie.

Święta w prezencie 2010/11

„Święta w prezencie” to akcja charytatywna, którą prowadziliśmy od grudnia 2010 roku do końca stycznia 2011 roku.  Z powodu restrykcyjnych przepisów celnych Ukrainy zorganizowanie kolejnego transportu okazało się niemożliwe. Zdecydowaliśmy się w ramach akcji zbierać pieniądze, dzięki którym, zgodnie z planem, udało się zrefundować dokonane zakupy.

W efekcie dobrowolnych wpłat na specjalne konto akcji „Święta w prezencie” wpłynęło 8535 zł 80 gr. Nasza Fundacja poniosła koszty związane z wydaniem pozwolenia, drukiem plakatów, pocztówek oraz związane z prowizją wpłaty na konto o wartości 761,04. Stanowiło to 9,2 % zebranej kwoty.  Zbiórkę zakończyliśmy się 31 stycznia 2011 roku. Dzięki temu wsparciu finansowemu udało się przygotować  kolację Wigilijną, w której uczestniczyło 98 osób. Przygotowano  także upominki, świąteczny obiad dla piętnastu starszych osób z kuchni dla ubogich oraz poczęstunek dla bezdomnych, z którego skorzystało 60 osób. Dzięki współpracy z urzędem miasta 125 osób, w tym 95 dzieci, z najbardziej potrzebujących rodzin otrzymało paczki.

Obie akcje charytatywne zorganizowane przez naszą Fundację były ogromnym sukcesem. Dzięki nim dzieci i ich rodzice oraz osoby potrzebujące mogły przeżyć Wigilię w sposób godny i pełen radości. Wszystkim, którzy wsparli nas w tych działaniach, serdecznie dziękujemy!