Projekty wolontariackie

 

“Podaruj Wakacje” to program wieloletniej współpracy z Domem Św. Marcina, obejmujący co roczne wyjazdy wolontariuszy do Fastowa pod Kijowem. Jego celem jest:

1. Pomoc pracownikom ośrodka w ciągu wakacji.

Umożliwiamy pracownikom i wolontariuszom ukraińskim walacyjny wypoczynek bez konieczności zamykania ośrodka. Kontynuujemy wychowanie i opiekę opartą na chrześcijańskim systemie wartości. Staramy się zapewnić ciągłość działań i podtrzymywać efekty całorocznej pracy. Wolontariusze sprawują całodzienną opiekę nad dziećmi dbając o zaspokojenie ich podstawowych potrzeb: posiłki, ubranie, higienę, towarzysząc w codziennych problemach i radościach poprzez indywidualny, serdeczny kontakt.

2. Dodatkowe wsparcie dla dzieci w formie zajęć edukacyjnych i ogólnorozwojowych.

Wakacje to czas zabawy, wypoczynku. Poprzez wizytę wolontariuszy polskich w ośrodku wnosimy do świata podopiecznych Domu Św. Marcina nową wartość. Zmieniające się grupy “gości” sprawiają, że czas wakacji staje się rzeczywiście okresem innym niż codzienność roku szkolnego. Dodatkową atrakcją projekty edukacyjno - wychowawcze, realizowane przez uczestników wolontariatu. Poprzez radosną zabawę wspomagają rozwój dzieci i wpływają na wyrównanie ich szans edukacyjnych. Zajęcia otwierają dzieciom oczy na świat, rozbudzają wyobraźnię i uczą kreatywnego myślenia.

Każdy projekt “Podaruj Wakacje” realizowany w ramach cyklu ma nieco inny charakter.  Z roku na rok dostosowujemy formułę akcji do bieżących, zmieniających się warunków.

Co roku zachowujemy zasadniczy schemat programu:

    tygodniowe “turnusy” 5-8 osobowych grup wolontariuszy odbywające się zwykle w okresie od połowy lipca do końca sierpnia.

    wyjazdy poprzedzają szkolenia przygotowujące do wyjazdu (jest to zazwyczaj jeden weekend szkoleniowy obowiązujący każdego uczestnika).

Z roku na rok doskonalimy sposób przygotowania wolontariuszy, organizację pracy, metody edukacyjne i wychowawcze - wsłuchując się zarówno w opinie uczestników wcześniejszych projektów jak i potrzeby pracowników ośrodka.

Przeprowadzone przez nas projekty to:

Podaruj Wakacje 2010


Był to pierwszy projekt z cyklu, realizowany już 2 miesiące po założeniu organizacji. Wolontariusze wyjeżdżali do Fastowa w 5 - osobowych zespołach pod kierunkiem “szefa” - lidera. Wyjazdy poprzedziły 2 weekendy szkoleniowe przybliżające pracę w Fastowie, metodykę pracy z dziećmi ulicy oraz najważniejsze informacje z zakresu pierwszej pomocy. Odbyły się także warsztaty zabaw integracyjnych. Wolontariatowi towarzyszyły 3 dniowe warsztaty edukacyjno - artystyczne pt. “Wakacyjny dom kultury”.

Podaruj Wakacje 2011


Podaruj Wakacje 2012

Po raz pierwszy wolontariat odbył się nie w Domu Św. Marcina w Fastowie, ale w nowej placówce ośrodka - na daczy w Wolicy. Zmianie uległa w związku z tym formuła pracy. Podopieczni ośrodka wyjeżdżali do Wolicy na tygodniowe “obozy-kolonie” pozostając pod opieką wolontariuszy przez 5 dni - całodobowo. Nadało to wyjazdom bardziej wakacyjnego charakteru. Piękna okolica nad jeziorem oraz wyrwanie z codzienności szarego miasta sprzyjała wypoczynkowi dzieci i ułatwiało pracę wychowawczą.

 

 

Podaruj Wakacje 2013 (opis projs projektu znajduje się w osobnej zakładce)