Historia powstania fundacji

Wszystko zaczęło się od przyjaźni.

 W 2006 roku młody dominikanin z Ukrainy - Michaił Romaniv, poruszony losem ukraińskich dzieci ulicy, postanowił stworzyć miejsce, gdzie będą mogły znaleźć schronienie i opiekę. Tak powstał Dom Świętego Marcina de Porres w Fastowie pod Kijowem prowadzący różnorodną działalność charytatywną na terenie tego miasta i okolicznych wiosek.

Ojciec, a wtedy jeszcze brat, Misza studiował i pracował w Krakowie. Tutaj narodziła się przyjaźń, która zaowocowała najpierw doraźną pomocą w konkretnych potrzebach Domu Świętego Marcina, a następnie założeniem fundacji mającej wspierać to dzieło.

Nastwórców fundacji pociągnęły realne efekty mądrej i kompleksowej działalności pracowników Domu Świętego Marcina, ich rzetelność i autentyczne zaangażowanie oraz bezinteresowna ofiarność . Jesteśmy przekonani, jest to placówka, którą warto wspierać mając pewność, że pomoc zostanie dobrze wykorzystana.

Osoby zaangażowane w działalność Fundacji proUkraina uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz Domu Świętego Marcina od początku jego istnienia. Z początku działania te miały formę spontanicznych zrywów ludzi dobrej woli. Transporty darów organizowane były prywatnie lub za pośrednictwem klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie. Latem, w środowisku studenckim, odbywały się także wyjazdy wolontariuszy do pracy z dziećmi.

Fundacja powstała po to, by zinstytucjonalizować, skoordynować i rozwinąć aktywność. Bazujemy na dorobku osób związanych z grupami związanymi z krakowskim klasztorem oo. Dominikanów, ale jesteśmy organizacją świecką i wychodzimy poza to środowisko szukając partnerów w instytucjach państwowych i prywatnych oraz organizacjach pozarządowych.

W miarę rozwoju naszej organizacji chcemy poszerzać pole jej działalności współpracując nie tylko z Domem Świętego Marcina de Porres, ale także z innymi placówkami i instytucjami na terenie Ukrainy, realizującymi cele podobne do celów naszej Fundacji.