Podaruj Wakacje 2013

 

 

 


 

PROJEKT ZREALIZOWANY. Przedstawiamy opis jego przebiegu:

 

O programie Podaruj Wakacje


Cykliczna akcja Podaruj Wakacje to forma pomocy dla pracowników Domu Św. Marcina w Fastowie pod Kijowem na Ukrainie. Poprzez przejęcie ich obowiązków na kilka wakacyjnych tygodni, chcemy umożliwić wychowawcom wypoczynek po całym roku intensywnej pracy w bardzo trudnym środowisku.

Dom Świętego Marcina jest placówką prowadzoną przy rzymskokatolickiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, którą opiekują się oo. Dominikanie. Placówka prowadzi świetlicę dla dzieci ulicy oraz kuchnię dla ubogich osób starszych. Ośrodek jest utrzymywany wyłącznie z ofiar dobroczyńców. Jego działalność opiera się w dużej mierze na pracy wolontarystycznej.

Zadaniem wolontariuszy jest opieka nad dziećmi oraz realizacja programu zajęć wakacyjnych wyrównujących ich szanse edukacyjne i kształtujących właściwe postawy społeczne.

 

Poprzez organizację wolontariatu realizujemy dwa główne cele:

- Kontynuację w miesiącach wakacyjnych całorocznych działań placówki oraz zachowanie ciągłości procesu wychowawczego opartego na chrześcijańskim systemie wartości.
- Zorganizowanie podopiecznym ośrodka atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego i wsparcie ich rozwoju poprzez zajęcia edukacyjne i sportowe.

W edycji 2013 naszym szczególnym zadaniem była realizacja programu edukacyjnowychowawczego pt. „Kosmiczne przygody”.

W kolejnych tygodniach  wraz z dziećmi poznawaliśmy świat z perspektywy nieba, odkrywając cud życia na Ziemi oraz badając prawa przyrody kierujące całą galaktyką. Nie zabrakło też okazji do rozwinięcia wyobraźni i kreatywnej zabawy. Zajęcia, opracowane przez zespół Fundacji proUkraina,  odpowiadały na szczególne potrzeby naszych podopiecznych i służyły:

- wyrównaniu szans edukacyjnych
- wspomaganiu rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej
- edukacji przez sztukę
- kształtowaniu umiejętności społecznych

Wolontariusze przygotowali się do realizacji zaplanowanych zajęć podczas spotkań szkoleniowych. Mogli włączyć do planu dnia także własne pomysły spędzania czasu z dziećmi.

Wyjazdy do Ofirnej koło Fastowa odbywały się w okresie od 3.08.13 - 25.08.13 w trzech tygodniowych turnusach.


Gdzie odbywała się akcja?

Tegoroczny wolontariat odbył sięOfirnej. Dom Św. Marcina korzysta z ośrodka rekolekcyjnego w tej podfastowskiej miejscowości.

Pobyt dzieci w ośrodku miał charakter tygodniowych obozów-kolonii. Grupa podopiecznych przyjeżdżała do Ofirnej w poniedziałek rano i pozostawała pod opieką grupy wolontariuszy do piątku. Po piątkowym obiedzie dzieci wyjeżdżały do domów, aby spędzić weekend z rodziną. Wracały do ośrodka w poniedziałek rano spotykając kolejną grupę opiekunów. Organizowaliśmy także cotygodniowe zajęcia streetworkerskie dla dzieci z wioski.
 

Kto wziął udział w wolontariacie?

Uczestnikami wyjazdów były osoby mające doświadczenie w pracy wolontarystycznej w Domu św. Marcina, a więc uczestnicy poprzednich edycji programu „Podaruj Wakacje” oraz nowi wolontariuszeWykształcenie i specjalistyczna wiedza nie były wymagane.


 

 

Cel i specyfika pracy
 

Cel wolontariatu

Całodzienna opieka nad dziećmi, zapewnienie im zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego i realizacja programu zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i kształtujących właściwe postawy społeczne.


 

Zakres obowiązków

Odpowiedzialność za czynności domowe (gotowanie, zakupy, mycie dzieci, sprzątanie, etc.) – w zakresie ustalonych dyżurów.

Opieka nad małymi dziećmi w wieku 1-3 lat, w tym: mycie, przewijanie, karmienie, zabawa, etc.

Organizacja czasu dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym 4–18 lat, pod kierunkiem animatora (m.in.: zajęcia manualne, ogólnorozwojowe, ruchowe, sportowe, edukacyjne, etc.).


Udział w procesie wychowawczym pod kierunkiem osób funkcyjnych: szefa zespołu i animatorów, w tym: kształtowanie umiejętności wykonywania czynności domowych, rozwiązywania konfliktów, wsparcie emocjonalne dzieci.
 

Uwagi dotyczące specyfiki pracy

Praca w 8 – osobowym zespole pod kierunkiem osób funkcyjnych: szefa i animatorów.

Wymiar pracy: 5 dni całodziennej opieki nad dziećmi, według ustalonego harmonogramu dnia + 2 dyżury nocne.

Praca wymagająca odporności na stres, dojrzałości emocjonalnej, umiejętnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, etc.

Nocleg zapewnia wolontariuszom Dom Św. Marcina. Do dyspozycji wolontariuszy będzie oddzielne pomieszczenie na terenie ośrodka w Wolicy.

Wyżywienie: Przygotowywanie i spożywanie posiłków wraz z dziećmi.

Bezpieczeństwo: zapewnione ubezpieczenie NNW i OC na czas podróży i pobytu, środki ochronne i dezynfekcyjne w czasie pracy, apteczka.

Zaplecze pracy: zapewnione zaplecze techniczne i pomoce do zajęć niezbędne do realizacji celów akcji.

Inne obowiązki

Udział w jednodniowym spotkaniu szkoleniowointegracyjnym (8 godzin trenerskich).

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po powrocie.

 


Jakiego wsparcia udzielają organizatorzy?

Przygotowanie do wyjazdu

Przed wyjazdem organizujemy bezpłatne szkolenia i spotkania o charakterze integracyjno-roboczym, które umożliwią dobre przygotowanie się do pracy w specyficznych warunkach ośrodka w  i sprawną organizację pobytu.


Wsparcie w czasie podróży i pobytu w Domu Św. Marcina

Fundacja proUkraina pokrywa koszty ubezpieczenia NNW  i OC na czas wyjazdu.

Zapewniamy każdej ekipie zaplecze do pracypodstawowe artykuły higieniczne, środki ochronne /rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk/ oraz apteczkę wyposażoną w podstawowe leki niezbędne w nagłych dolegliwościach u dzieci i wolontariuszy.

Każdy zespół otrzymuje też pomoce do przeprowadzenia zajęć zaplanowanych przed wyjazdem.

Ze względu na sprawną organizację i bezpieczeństwo uczestników zalecamy, aby ekipa odbywała podróż wspólnie lub w mniejszych 2-3 osobowych grupkach /przynajmniej po stronie ukraińskiej/. Wolontariusze będą mieli możliwość kontaktu i integracji w grupach wyjazdowych podczas zjazdu szkoleniowego oraz za pośrednictwem specjalnego forum dostępnego tylko dla osób zarejestrowanych.

Na miejscu wolontariusze mają zapewniony nocleg, w oddzielnym pomieszczeniu na terenie ośrodka.  Wolontariusze mają do dyspozycji wspólną kuchnię i łazienkę.

Koszty wyżywienia pokrywa Dom Św. Marcina. Wolontariusze jedzą wraz z dziećmi wspólnie przygotowane posiłki.

Z ramienia Domu Św. Marcina nad bezpieczeństwem wolontariuszy czuwa jeden z pracowników, z którym szef kontaktuje się telefonicznie. Pracownik świetlicy nie uczestniczy w codziennej pracy wolontariuszy

Zarząd Fundacji jest w stałym kontakcie z ekipą i pracownikami ośrodka.


Jakie koszty musi ponieść wolontariusz?

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty podróży.

Koszt dojazdu jest różny, w zależności od wyboru środka transportu. Najtańszy sposób - tak zwany „studencki”, z kilkoma przesiadkami i pieszym przejściem przez granicę zamyka się w kwocie około 250 /łącznie w obydwie strony/. Inne możliwości dojazdu to bezpośredni pociąg do Kijowa z Krakowa lub Warszawy. Wygodnie i szybko można też podróżować do Kijowa tanimi liniami lotniczymi.
Z Kijowa do Fastowa /około 70 km/ dojazd jest bardzo dobry. Regularnie kursują niedrogie pociągi podmiejskie /tak zwane „elektriczki”/ i minibusy /„marszrutki”/.
Z Fastowa do Wolicy regularnie kursują autobusy.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI ZA ROK!